Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Cennik reklam

Cennik reklam w roku 2018

Rodzaj strony

 jeden numer

dwa numery

trzy numery

cztery numery

okładka IV**

5.936*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

okładka III**

4.748*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

okładka II**

4.748*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

1 strona kolor

2.998*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

1 strona czarno-biała

2.155*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

1/2 strony czarno-białej

1.722*,- PLN

- 5%

- 10%

- 20%

* cena netto, ** druk tylko w kolorze, decyduje kolejność zgłoszeń

 

Ceny ogłoszeń dotyczą reklamy wysłanej w pliku graficznym 1200x1200 dpi (jpg., pdf.) i przesłanej elektronicznie bezpośrednio na serwer do Drukarni Ekodruk. Dane poligraficzne: format A4 (wymiary netto: 210 x 297 mm, długość spadu 3 mm). O terminie nadsyłania materiałów do kolejnych numerów poinformujemy z miesięcznym wyprzedzeniem. Opracowanie graficzne odpowiednio zwiększa koszty zamieszczenia reklamy.

Warunki płatności:

Faktura VAT po każdym numerze DL lub 100% wpłaty przed drukiem (dodatkowy rabat 5%).
KONTO: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Bank Pekao S.A. O/Kraków,  77 1240 4650 1111 0000 5154 8944

UWAGA:

Zamówienie jest dokumentem wiążącym. W razie rezygnacji z druku w trakcie trwania procesu wydawniczego Reklamodawca ponosi koszty druku zamówionej strony, jeśli etap procesu wyklucza wycofanie reklamy. W razie konieczności wydrukowania pustej strony Reklamodawca ponosi 50% kosztów druku.

Dodatkowe możliwości

  1. Reprinty artykułów naukowych z poprzednich numerów "Diagnostyki Laboratoryjnej" opatrzonych reklamą firmy (produktu / sprzętu).
  2. Wydrukowanie karty pocztowej z adresem i reklamą firmy, którą klient mógłby wysłać w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  3. Zamówienie reklamy uprawnia do publikowania tekstów przedstawiających Reklamodawcę oraz artykułów naukowych ze współpracujących

W sprawie reprintów i dodatkowych kart pocztówkowych obowiązują indywidualne ustalenia cenowe.


Cennik usług dodatkowych w roku 2018 - dotyczy jednego numeru DL

karta pocztowa: format A6, druk dwustronny, jeden kolor

750,- PLN*

karta pocztowa: format A6, druk dwustronny, pełny kolor

899,- PLN*

artykuł sponsorowany: do 12 stron w formacie DL

2200,- PLN*

artykuł j.w. wraz z logo firmy (wymiary w granicach 120x120mm - czarno-białe)

2800,- PLN*

nadbitki artykułu j.w. 200 egz. (zgłoszone przed drukiem)

gratis

reprinty artykułów z poprzednich numerów DL opatrzone reklamą lub logo firmy

(po ustaleniach z autorem i redakcją DL)

cena w zależności od rodzaju reklamy, objętości artykułu
i ilości nadbitek

tekst promujący firmę do 1800 znaków przy zamówieniach reklamy z ogólnego

cennika plus zamówienie jednej z usług dodatkowych

gratis

* cena netto

Kontakt: Joanna Chochół, tel./fax 12 614 52 38

Zamawianie reklam