Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2017 / 53 / 2

Rok / Volume / Nr

2017 / 53 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
71-78 Praca oryginalna • Original Article Związek między astenozoospermią a wybranymi parametrami makroskopowymi, mikroskopowymi i biochemicznymi nasienia

Relationship between asthenozoospermia and selected macroscopic, microscopic and biochemical semen parameters
Anna Świerczyńska-Ciepłucha, Katarzyna Marchlewska, Renata Walczak-Jędrzejowska, Eliza Filipiak, Jolanta Słowikowska-Hilczer
79-84 Praca oryginalna • Original Article Przewlekłe okołowierzchołkowe zapalenie przyzębia, jako czynnik ryzyka miażdżycy i choroby naczyń

Chronic apical periodontitis as risk factor atherosclerosis and artery disease
Aleksandra Kimak, Elżbieta Kimak, Janusz Solski, Barbara Tymczyna, Teresa Bachanek
85-90 Praca oryginalna • Original Article Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u kobiet w wieku pre- i pomenopauzalnym

Assessment of 25-hydroxyvitamin D vitamin concentration in pre- and postmenopausal women
Marlena Kołodziejczyk, Jolanta Stacherzak-Pawlik
91-96 Praca oryginalna • Original Article Korelacja stężenia kalprotektyny i innych wykładników stanu zapalnego u dzieci z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego

The correlation between the concentration of faecal calprotectin and markers of inflammation in children with gastrointestinal disorders
Katarzyna Lewandowska, Olga Ciepiela
97-100 Praca oryginalna • Original Article Oznaczanie N-acetylo-β-heksozoaminidazy w surowicy krwi z podwyższonym stężeniem bilirubiny

Elimination of bilirubin interference on determination of serum N-acetyl-β-hexosaminidase activity
Sylwia Chojnowska, Alina Kępka, Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Krzysztof Zwierz
101-106 Praca poglądowa • Review Article Testy na krew utajoną w stolcu w samokontroli i w badaniach w miejscu opieki

Occult blood fecal tests for self-control and point of care testing
Aleksandra Charchut, Magdalena Wójcik, Barbara K. Kościelniak, Przemysław J. Tomasik
107-112 Praca poglądowa • Review Article Ochrona zdrowia w Polsce

Health System in Poland
Daniel Ślęzak, Przemysław Żuratyński, Klaudiusz Nadolny, Marlena Robakowska, Alicja Kalis
113-116 Listy do Redakcji • Letters Kodeks Etyki MedTech Europe – przykład samoregulacji branży technologii medycznych

MedTech Europe’s Code of Ethics – an examplme of self-regulation in the medical technology industry
Józef L. Jakubiec, Marcin Tomasik
117-121 Komunikaty • Annoucements