Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2017 / 53 / 3

Rok / Volume / Nr

2017 / 53 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
131-138 Praca oryginalna • Original Article Analiza wskaźników HOMA1-IR, Matsudy oraz ISSI-2 w aspekcie cech zespołu metabolicznego i doustnego testu tolerancji glukozy u ludzi młodych

Assessment of HOMA1-IR, Matsuda and ISSI-2 indices in relation to the metabolic syndrome features and oral glucose tolerance test in young people
Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Agnieszka Piwowar
139-146 Praca oryginalna • Original Article Wartość predykcyjna wskaźników stanu zapalnego (NLR, LMR, PLR) u chorych na raka jajnika

Predictive value of systematic inflammatory response biomarkers (NLR, LMR, PLR) in patients with ovarian cancer
Urszula Rychlik, Wiktor Szatkowski, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz, Ewa Wójcik, Jadwiga Tarapacz, Katarzyna Brandys, Zofia Stasik, Beata Kala, Jan K. Kulpa
147-154 Praca oryginalna • Original Article Porównania testów: ARCHITECT SCC i COBAS SCC

The comparison of Architect SCC and cobas SCC tests
Ewa Wójcik, Krzysztof Reinfuss, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan K. Kulpa
155-160 Praca oryginalna • Original Article Wpływ „morsowania” na stężenie dialdehydu malonowego w erytrocytach i osoczu krwi u zdrowych osób – doniesienie wstępne

The effect of winter swimming on concentration of malondialdehyde in erythrocytes and blood plasma of healthy individuals – a preliminary report
Roland Wesołowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Karolina Szewczyk-Golec, Alina Woźniak
161-168 Praca poglądowa • Review Article Oznaczanie aktywności antykoagulacyjnej bezpośrednich doustnych antykoagulantów – aktualny stan wiedzy i doświadczenia własne laboratorium

Determination of anticoagulant activity of direct oral anticoagulants: the current state of knowledge and a single center experience
Tadeusz Góralczyk, Anetta Undas
169-174 Praca poglądowa • Review Article Podstawowe testy wykorzystywane w diagnostyce alergii IgE-zależnej i alergii kontaktowej

Basic diagnostic tests of IgE dependent and contact allergy
Iga Butrym, Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Smolińska
175-184 Praca poglądowa • Review Article AL amyloidoza z zajęciem mięśnia sercowego – rola oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulin w surowicy – Serum Free Light Chains (sFLC) w diagnostyce i klasyfikacji rokowniczej

Cardiac AL Amyloidosis – the role of serum Immunoglobulin Free Llight Chain assay (sFLC) in diagnosis and prognostic classification
Emilia Czyżewska, Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Dagna Bobilewicz
185-190 Praca poglądowa • Review Article Metody potencjometryczne w rutynowych oznaczeniach stężeń jonów sodu i potasu

Potentiometric methods in routine sodium and potassium measurements
Ewelina Kmin, Dagna Bobilewicz
191-192 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

193-196 Komunikaty • Annoucements