Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2017 / 53 / 4

Rok / Volume / Nr

2017 / 53 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
205-210 Praca oryginalna • Original Article Mięsaki i złośliwe mieszane guzy mezodermalne macicy – diagnostyka i ocena rokownicza wybranych parametrów morfologicznych

Sarcomas and malignant mixed mesodermal tumours of the uterus – Diagnosis and prognostic significance of selected morphological parameters
Janusz Ryś, Kazimierz Karolewski, Agnieszka Harazin-Lechowska, Anna Kruczak, Katarzyna Knapczyk, Maria Vogelgesang, Katarzyna Mularz, Magdalena Rozmus-Piętoń, Agnieszka Stalmach, Marta Król, Iwona Świątkiewicz, Aleksandra Ambicka, Paweł Majchrzak, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Wacław Wilk, Julia Moskal, Joanna Wysocka, Wojciech Wysocki, Paweł Blecharz
211-216 Praca oryginalna • Original Article Badania w miejscu opieki nad pacjentem – glukometr jako narzędzie POCT. Wdrożenie systemu kontroli jakości

Tests in the point of care – glucose meter as a POCT tool. Implement a quality system control
Jolanta Stacherzak-Pawlik, Alina Rak, Joanna Smaciarz, Krystyna Jasińska
217-226 Praca oryginalna • Original Article Wykorzystanie składników krwi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w latach 2006 – 2010

The use of blood components in the University Clinic in Gdansk in 2006 – 2010
Anna Skibowska-Bielińska, Marlena Robakowska, Zenon Jakubowski, Izabela Skoniecka, Anna Tyrańska-Fobke, Daniel Ślęzak
227-234 Praca oryginalna • Original Article Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2016 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realized in 2016 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej Brzeziński
235-240 Praca poglądowa • Review Article Candida auris – epidemiologia i diagnostyka laboratoryjna zakażeń

Candida auris – epidemiology and laboratory diagnostics of infections
Marta Wróblewska, Beata Sulik-Tyszka
241-246 Praca poglądowa • Review Article Znaczenie farmakoterapii monitorowanej w chemioterapii z użyciem metotreksatu

Therapeutic monitoring of methotrexate in chemotherapy
Ewelina Szpak, Robert Kowalski, Barbara Bogomas-Woźnicka, Ninela Irga-Jaworska, Krzysztof Lewandowski
247-250 Praca poglądowa • Review Article Czynniki wpływające na zmiany właściwości reologicznych krwi – przegląd piśmiennictwa

Factors affecting changes in rheological properties of blood – literature review
Magdalena Kępińska, Zbigniew Szyguła, Zbigniew Dąbrowski, Marta Szarek
251-254 Praca poglądowa • Review Article Molekularne mechanizmy funkcjonowania zegara biologicznego

Molecular mechanisms controlling the biological clock
Dariusz Sitkiewicz, Grażyna Sygitowicz
255-256 Listy do Redakcji • Letters DOAC a eGFR: drobne zamieszanie czy poważny problem?

DOAC and eGFR: a little confusion or a serious problem?
Włodzimierz Pawłowski
257-262 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

263-268 Komunikaty • Annoucements

269-270 Konferencje i Zjazdy • Conferences and Congresses