Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2018 / 54 / 1

Rok / Volume / Nr

2018 / 54 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-10 Praca oryginalna • Original Article Częstość występowania owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) u dzieci z wybranych przedszkoli województwa wielkopolskiego

The frequency of Enterobius vermicularis infection in children from Wielkopolska Voivodeship
Marta Siekierska, Karolina Kot, Natalia Łanocha-Arendarczyk, Danuta Kosik-Bogacka
11-16 Praca oryginalna • Original Article Cytrulina jako parametr prognostyczny całkowitego lub częściowego odstawienia żywienia pozajelitowego u dorosłych pacjentów – obserwacyjne badanie pilotowe

Cytrulline as a marker of complete or partial weaning off parenteral nutrition in adult patients – observatory pilot study
Sylwia Osowska, Marek Kunecki, Wojciech Hilgier, Mohammad Omidi, Joanna Tokarczyk, Krystyna Majewska1, Jacek Sobocki
17-22 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 i markera CA 125 u chorych we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego raka endometrium

The plasma levels and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 and marker CA 125 in patients with early stages of endometrial cancer
Emilia Lubowicka, Monika Zbucka-Krętowska, Emilia Mklif, Iwona Sidorkiewicz, Monika Zajkowska, Maciej Szmitkowski, Sławomir Ławicki
23-28 Praca oryginalna • Original Article Stabilność stężenia sodu, potasu i chlorków w surowicy przechowywanej w probówkach z aktywatorem krzepnięcia i separatorem żelowym

Serum stability of sodium, potasium and chloride concentration in special tubes containing separator and clotting activator
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
29-36 Praca poglądowa • Review Article Kortyzol – nadzór nad ustrojem w fizjologii i stresie

Cortisol – inspection in the physiology and stress
Nikola Musiała, Iga Hołyńska-Iwan, Dorota Olszewska-Słonina
37-44 Praca poglądowa • Review Article Roztocze z rodzaju Demodex – charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka

Demodex mites – characteristics, pathogenicity, diagnostics
Dominika Skonieczna, Paulina Sławianowska, Roland Wesołowski, Karolina Szewczyk-Golec
45-52 Praca poglądowa • Review Article Co nowego w normach ISO, wytycznych i prawnych regulacjach dotyczących badań w miejscu opieki?

What is new in ISO standards, recommendations and legal regulations in Polish POCT?
Przemysław Tomasik
53-54 Listy do Redakcji • Letters Fenomen stowarzyszeń studentów analityki medycznej na przykładzie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

The phenomenon of medical analytics students associations by the example of Laboratory Diagnostics Association of Pomeranian medical University in Szczecin
Patrycja Kapczuk, Karolina Rogulska
55-56 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

57-60 Komunikaty • Annoucements