Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2018 / 54 / 2

Rok / Volume / Nr

2018 / 54 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
73-80 Praca oryginalna • Original Article Badanie stężenia rozpuszczalnego urokinazowego receptora aktywatora plazminogenu (suPAR) we krwi u pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi w jamie ustnej

The analysis of the soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) concentrations in the patients with dental restorations
Rafał Mastalerz, Marek Paradowski, Urszula Rychlik, Rafał Nikodem Wlazeł
81-84 Praca oryginalna • Original Article Dieta bogata w polifenole roślinne obniża agregację płytek krwi u kobiet z rakiem piersi

A polyphenol-rich diet is associated with decreased platelet aggregation in breast cancer patients
Agnieszka Sut, Maria Pytel, Marek Zadrożny, Marcin Różalski, Jacek Golański
85-90 Praca oryginalna • Original Article Influence of the 1st International WHO EBV Standard on quantitation of Epstein-Barr virus viral load in serum samples

Wpływ zastosowania międzynarodowego wzorca WHO na wyniki oznaczeń ilościowych DNA wirusa Epsteina-Barr w próbkach surowicy
Maciej Przybylski, Anna Majewska, Natalia Żeber-Lubecka, Grażyna Młynarczyk, Tomasz Dzieciątkowski
91-98 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężenia w moczu i przydatności diagnostycznej interleukiny-8 i interleukiny-18 w diagnostyce raka pęcherza – doniesienie wstępne

The evaluation of urine concentration and diagnostic usefulness of interleukin-8 and interleukin-18 in bladder cancer diagnostics – preliminary report
Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Agnieszka Piwowar
99-104 Praca poglądowa • Review Article MALDI TOF MS – nowe możliwości w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej

MALDI TOF MS – new possibilities in routine microbiological diagnostics
Justyna Cieślik, Marta Wróblewska
105-112 Praca poglądowa • Review Article Czynniki z rodziny VEGF oraz ich receptory w diagnostyce raka piersi

VEGF family factors and their receptors in the diagnostics of breast cancer
Monika Zajkowska, Emilia Lubowicka, Maciej Szmitkowski, Sławomir Ławicki
113-116 Praca poglądowa • Review Article Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznego laboratorium diagnostycznego

The scope of compulsory insurance of civil liability of a medical diagnostic laboratory
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara
117-120 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

121-126 Komunikaty • Annoucements