Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2018 / 54 / 3

Rok / Volume / Nr

2018 / 54 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
137-144 Praca oryginalna • Original Article Prognostyczna wartość wskaźnika płytkowo-limfocytowego (PLR) u chorych na drobnokomórkowego raka płuc

Prognostic value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) and IL-6 in patients with small cell lung cancer
Ewa Wójcik, Zofia Stasik, Beata Sas-Korczynska, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Jan Kanty Kulpa
145-150 Praca oryginalna • Original Article Zastosowanie zestawu Qproteome FFPE Tissue Kit uniemożliwia analizę białek przy użyciu Bioanalizatora 2100

Qproteome FFPE Tissue Kit is not suitable for protein analysis using Agilent 2100 Bioanalyzer
Anna Janecka-Widła, Agnieszka Adamczyk, Kaja Majchrzyk, Anna Cichocka, Joanna Niemiec
151-158 Praca oryginalna • Original Article Ocena częstości występowania określonych typów wirusów oddechowych w wybranej populacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Evaluation of the incidence of identified types of respiratory viruses in a selected population of inhabitants of the kuyavian-pomeranian voivodeship
Małgorzata Smoguła, Joanna Malinowska, Marta Pawłowska, Jerzy Kasprzak, Marcin Ziuziakowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska
159-166 Praca oryginalna • Original Article Ogólnopolski Zewnątrzlaboratoryjny Sprawdzian Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO 2017

The Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2017
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Anna Mikołajczyk, Joanna Rybicka, Elżbieta Stefaniuk, Waleria Hryniewicz
167-172 Praca poglądowa • Review Article Sparganoza jako przypadkowa choroba pasożytnicza u ludzi

Sparganosis as an accidental human parasitic disease
Jolanta Czyżewska, Joanna Matowicka-Karna
173-178 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka laboratoryjna zarażeń Acanthamoeba spp.

Laboratory diagnostics of Acanthamoeba spp. infections
Aleksandra Bojanowska, Anna Bożym, Olga M. Koper-Lenkiewicz, Joanna Kamińska, Halina Kemona, Joanna Matowicka-Karna
179-184 Praca poglądowa • Review Article Prokalcytonina jako marker diagnostyczny infekcji i stanów zapalnych

Procalcitonin as a diagnostic marker of infections and inflammation
Weronika Kolasińska, Agnieszka Jankowska-Kulawy
185-190 Praca poglądowa • Review Article Odpowiedzialność karna za wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej bez uprawnień

Criminal liability for performing laboratory diagnostics without necessary authority
Rafał Kubiak
191-196 Praca poglądowa • Review Article Rola diagnostyki laboratoryjnej w zdrowiu publicznym

The role of laboratory diagnostics in public health
Dorota Cianciara, Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz
197-200 Praca poglądowa • Review Article Jakość w opiece zdrowotnej

Quality in health care
Monika Pintal-Ślimak, Makandjou-Ola Eusebio, Mirosława Pietruczuk
201-204 Przegląd piśmiennictwa • Journals Club

205-206 Komunikaty • Annoucements