Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2018 / 54 / 4

Rok / Volume / Nr

2018 / 54 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
217-224 Praca oryginalna • Original Article Stężenie sVAP-1 w zależności od nasilenia stanu zapalnego, czynnik prognostyczny u chorych na raka jelita grubego zakwalifikowanych do operacji

Serum level of sVAP-1 in relation to the severity of inflammation, predictive marker of prognosis in patients scheduled for colorectal surgery
Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Wojciech M. Wysocki, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik
225-232 Praca oryginalna • Original Article Znaczenie współpracy pomiędzy laboratorium cytogenetycznym i molekularnym w diagnostyce genetycznej chorób hematoonkologicznych na przykładzie pacjenta pediatrycznego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej (AML)

The importance of cooperation between cytogenetic and molecular laboratory in the genetic testing of hemato-oncological diseases on the example of a pediatric patient with acute myeloid leukemia (AML)
Teofila Książek, Katarzyna Szewczyk, Beata Sadowska, Przemysław Kaczówka, Agnieszka Grabowska, Mirosław Bik-Multanowski
233-240 Praca oryginalna • Original Article Wysokie stężenie dipeptydylopeptydazy 4 w surowicy krwi we wczesnym stadium otyłości – badania wstępne

High serum concentration of dipeptidyl peptidase 4 at early stage of obesity – preliminary study
Agnieszka Olejnik, Iwona Bil-Lula, Łukasz Kozera, Anna Krzywonos-Zawadzka
241-244 Praca oryginalna • Original Article Występowanie autoprzeciwciał przeciwko białku Z u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego: obserwacje wstępne

Auto-antibodies to protein Z in patients undergoing off-pump coronary artery bypass surgery: preliminary results
Artur Słomka, Aleksandra Piekuś, Mariusz Kowalewski, Giuseppe Maria Raffa, Kamil Kozerawski, Wojciech Pawliszak, Lech Anisimowicz, Ewa Żekanowska
245-266 Praca oryginalna • Original Article Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2017 r.

Interlaboratory EQA programmes realized in 2017 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej M. Brzeziński, Jadwiga Ciechowicz, Dorota Waszczuk-Łysiuk
267-274 Praca poglądowa • Review Article IGF-1 i IGFBP-3 u chorych na nowotwory

IGF-1 and IGFBP-3 in cancer patients
Zofia Stasik
275-284 Praca poglądowa • Review Article Użyteczność wybranych parametrów laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu

Usefulness of selected laboratory markers in stroke diagnosis
Paweł Gliński, Alina Rak-Pasikowska, Aleksandra Czapla, Agnieszka Sapa-Wojciechowska
285-290 Praca poglądowa • Review Article Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Quality management systems in the medical entities
Monika Pintal-Ślimak, Mirosława Pietruczuk, Makandjou-Ola Eusebio
291-312 Rekomendacje • Recommendations Wspólne zalecenia EFLM-COLABIOCLI dotyczące pobierania krwi żylnej

Joint EFLM - COLABIOCLI Recommendations for venous blood sampling
Ana-Maria Simundic, Karin Bölenius, Janne Cadamuro, Stephen Church, Michael P. Cornes, Edmée C. van Dongen-Lases, Pinar Eker, Tanja Erdeljanovic, Kjell Grankvist, Joao Tiago Guimaraes, Roger Hoke, Mercedes Ibarz, Helene Ivanov, Svetlana Kovalevskaya, Gunn B.B. Kristensen, Gabriel Lima-Oliveira, Giuseppe Lippi, Alexander von Meyer, Mads Nybo, Barbara De la Salle, Christa Seipelt, Zorica Sumarac and Pieter Vermeersch
313-320 Komunikaty • Annoucements