Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2019 / 55 / 1

Rok / Volume / Nr

2019 / 55 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
5-10 Praca oryginalna • Original Article Analiza aktywności podmiotów leczniczych w zakresie outsourcingu wybranych rodzajów działalności podstawowej

Analysis the activity of medical entities in the field of outsourcing in selected types of basic activity
Mariola Wioletta Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Izabela Czerw
11-17 Praca oryginalna • Original Article Metoda cytometrii przepływowej w ocenie pleocytozy i różnicowaniu komórek płynu mózgowo-rdzeniowego – wyniki wstępne

The usefulness of flow cytometry method in pleocytosis estimation in cerebrospinal fluid cells differentiation – preliminary results
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Kinga Bartczak, Magdalena Szyszka vel Syska, Agnieszka Kobiela-Mednis, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
19-27 Praca oryginalna • Original Article Porównywalność oszacowanego i oznaczonego stężenia cholesterolu frakcji LDL u dzieci hospitalizowanych

Comparability of estimated and determined LDL cholesterol in hospitalized children
Katarzyna Mamica-Pociecha, Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Krystyna Sztefko
29-33 Praca oryginalna • Original Article Wpływ wzorów (MDRD i CKD– EPI) do wyliczania eGFR, w klasyfikacji pacjentów do poszczególnych stadiów przewlekłej choroby nerek

The influence of eGFR calculation method on patients classification to different CKD stage
Urszula Błazucka, Marzena Iwanowska, Dagna Bobilewicz
35-42 Praca poglądowa • Review Article Zespoły mielodysplastyczne – współczesna diagnostyka

Myelodysplastic syndromes – current diagnostics
Beata Celuch, Iwona Urbanowicz, Jadwiga Nowicka3, Wiesława Nahaczewska, Iwona Bil-Lula
43-47 Praca poglądowa • Review Article Zespół głodnych kości: biochemiczne i kliniczne czynniki ryzyka

Hungry bone syndrome: biochemical and clinical risk factors
Ewa Kozłowska, Olga Ciepiela
49-53 Praca poglądowa • Review Article Candida auris – lekowrażliwość oraz zalecenia terapeutyczne

Candida auris – susceptibility to antifungals and treatment recommendations
Beata Sulik-Tyszka, Urszula Nawrot, Olga Saran, Marta Wróblewska
55-59 Praca poglądowa • Review Article Rola witaminy D w organizmie

The role of vitamin D in the body
Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Jarosław Kuna, Anna Kuna, Barbara Pęksa
61-65 Praca poglądowa • Review Article Immunoterapia nowotworów

Cancer immunotherapy
Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz
67-68 Listy do Redakcji • Letters Czy możliwe jest współdziałanie przeciwciał przeciwko białku Z i przeciwciał antykardiolipinowych? Komentarz do artykułu: High frequency of anti-protein Z antibodies in patients with anticardiolipin antibodies

Do anti-PZ antibodies and anticardiolipin antibodies work together? Comments on: High frequency of anti-protein Z antibodies in patients with anticardiolipin antibodies
Artur Słomka, Ewa Żekanowska
69-72 Komunikaty • Annoucements