Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2019 / 55 / 2

Rok / Volume / Nr

2019 / 55 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
85-90 Praca oryginalna • Original Article Czy u pacjentów z akromegalią przedoperacyjne stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) jest związane z fenotypem immunohistochemicznym gruczolaka przysadki?

Is preoperative level of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) connected with immunohistochemical phenotype of pituitary adenoma in patients with acromegaly?
Joanna Toszek, Marek Pawlikowski, Maria Jaranowska, Ewa Wojtczak, Karolina Beda-Maluga, Jacek Świętosławski, Katarzyna Winczyk
91-98 Praca oryginalna • Original Article Analiza błędów fazy przedanalitycznej w wybranych medycznych laboratoriach diagnostycznych

Analysis of preanalytical phase errors in a medical diagnostic laboratory
Alina Rak-Pasikowska, Dominika Goniwiecha, Iwona Bil-Lula
99-106 Praca oryginalna • Original Article Ocena wiarygodności diagnostyki mikrobiologicznej w Polsce na podstawie wyników POLMICRO 2018

The assessment of microbiological diagnostics’ credibility in Poland on the basis of the POLMICRO 2018 Programme results
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Anna Mikołajczyk, Joanna Rybicka, Waleria Hryniewicz
107-112 Praca poglądowa • Review Article Znaczenie receptorów Toll-podobnych w wybranych nefropatiach

The significance of Toll-like receptors in selected nephropathies
Sebastian Mertowski, Ewelina Grywalska, Jarosław Ludian, Agnieszka Grafka, Barbara Pęksa, Jacek Roliński, Wojciech Załuska
113-120 Praca poglądowa • Review Article Wskaźniki jakości procesu przedanalitycznego w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jako skuteczne narzędzie oceny ich funkcjonowania, w odniesieniu do wymagań standardów jakości, normy ISO 15189:2013 oraz rekomendacji WG-LEPS, styczeń 2017

The usefulness of quality indicators of preanalitical phase in medical labs, according to the Quality standards requirements, ISO 15189:2013 and WG-LEPS recommendation, Jan 2017
Mirosława Pietruczuk, Łukasz Kraszula, Anna Jasińska, Piotr Kuna, Makandjou-Ola Eusebio
121-128 Praca poglądowa • Review Article Diagnostyka choroby Gravesa i Basedowa – badania laboratoryjne oraz możliwe trudności interpretacyjne

Diagnosis of Graves’ disease – laboratory tests and possible difficulties in interpretation
Agata Maria Kalicka
129-132 Praca poglądowa • Review Article Komunikacja interpersonalna w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Interpersonal communication in laboratory diagnostician profession
Patrycja Kapczuk, Monika Gardziejewska, Konrad Grzeszczak