Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2019 / 55 / 3

Rok / Volume / Nr

2019 / 55 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
145-198 Rekomendacje • Recommendations Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

The Polish Society for Laboratory Diagnostics Guidelines on urine particles analysis in a medical diagnostic laboratory
Iwona Bil-Lula, Agnieszka Ćwiklińska, Dorota Kamińska, Joanna Kamińska, Zygmunt Kopczyński, Danuta Kozłowska, Anna Krzywonos-Zawadzka, Maria Mantur, Anna Mertas, Mirosława Pietruczuk, Bogdan Solnica, Iwona Zoubek
199-208 Praca oryginalna • Original Article Czynniki związane z liczbą erytrocytów oraz stężeniem hemoglobiny u mężczyzn i kobiet chorych na cukrzycę typu 2

Factors associated with erythrocyte count and hemoglobin concentration in men and women with type 2 diabetes
Olga Martyna Koper-Lenkiewicz1, Joanna Kamińska1, Ewelina Wilińska1, Anna Milewska2, Sylwia Lewoniewska1, Justyna Tomaszewska1, Justyna Zińczuk1, Violetta Dymicka-Piekarska1, Joanna Matowicka-Karna1
209-228 Praca oryginalna • Original Article Programy zewnętrznej oceny jakości wyników badań laboratoryjnych prowadzone przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2018 r.

External quality assessment programs of laboratory test results conducted by the Central Center for Quality Research in Laboratory Diagnostics in 2018
Barbara Przybył-Hac, Jadwiga Ciechowicz, Dorota Waszczuk-Łysiuk