Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Podstawowe zasady recenzji

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie

  1. Do oceny każdej publikacji Redaktor powołuje co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której pochodzi praca
  2. Redakcja zapewnia pełną anonimowość recenzentów, a ich opinie są niezależne
  3. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności
  4. W postępowaniu recenzyjnym unika się konfliktu interesów
  5. W przypadkach spornych mogą zostać powołani dodatkowi recenzenci
  6. Recenzja przygotowywana jest w oparciu o wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”
  7. Recenzja ma formę pisemną i jest przygotowywana w formie formularza
  8. Lista recenzentów drukowana jest raz w roku w ostatnim numerze kwartalnika danego rocznika

Formularz recenzji (kliknij tutaj)