Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Lista Recenzentów w 2018 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2018 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych
Diagnostyce Laboratoryjnej.

1

Dr n. praw. Anna Augustynowicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

2

Dr hab. Iwona Bil-Lula

Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3

Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

4

Alina Budziszewska-Makulska

Departament Prawny, Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

5

Dr hab. Olga Ciepiela

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego,

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

6

Dr hab. Monika Derda

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7

Dr n. o zdr.  Grażyna Dykowska

Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

8

Dr n. med. Danuta Fedak

Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii  Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9

Dr n. med. Małgorzata Fuksiewicz

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii Oddział w Warszawie

10

Dr n. med. Monika Gos

Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka  w Warszawie

11

Dr hab. Beata Gruber-Bzura

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków w Warszawie

12

Mgr Ewelina Hallmann-Szelińska

 

Zakład Badania Wirusów Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

13

Prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14

Dr Marcin Kautsch

Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ w Krakowie

15

Prof. dr hab. Stanisław Kłęk

Szpital  w Skawinie

16

Dr hab. Danuta Kosik-Bogacka

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17

Dr n.med. Artur Kowalik

Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

18

Prof. dr hab. Maria Kowalska

Zakład Markerów Nowotworowych, Centrum Onkologii w Warszawie

19

Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie

20

Dr n. med. Ewa Leporowska

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej , Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

21

Dr  hab. Izabela Łaczmańska

Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

22

Dr hab. Sławomir Ławicki

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

23

Dr inż. Ewa Malczyk

Instytut Nauk o Zdrowiu w Nysie

24

Prof. dr hab. Maria Mantur

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

25

Dr hab.  Anna Mertas

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Uniwersytet Medyczny w Zabrzu

26

Prof. dr hab. Barbara Mroczko

Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

27

Dr  Dominik Olejniczak    

Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

28

Dr Marcin Padzik

Zakład Biologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

29

Prof. dr hab. Marek Paradowski

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

30

Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w Poznaniu

31

Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

32

Dr n. med. Elżbieta Rabsztyn

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

33

Doc. dr Anna Raszeja-Specht

Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

34

Dr hab. Elżbieta Sarnowska

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii w Warszawie

35

Prof. dr hab. Bogdan Solnica

Zakład Diagnostyki, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

36

Prof. dr hab. Janusz Solski

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

37

Dr n. med. Zofia Stasik

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii w Krakowie

38

Dr hab. Teresa Stachowicz-Stencel

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

39

Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk

Narodowy Instytut Leków w Warszawie

40

Dr hab. Tomasz Szczepański

 

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Uniwersytet Medyczny w Katowicach

41

Prof. dr hab. Krystyna Sztefko

Zakład Biochemii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ w Krakowie

42

dr Ewa Świątkowska

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

43

Mgr Jadwiga Tarapacz

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie

44

Prof. dr hab. Anetta Undas

 

Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

45

Dr hab. Tomasz J. Wąsik

Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Sosnowcu

46

Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Katedra i Zakład Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

47

Dr hab. Marta Wróblewska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

48

Prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz

 

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

49

Dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński

Biuro Analiz Sejmowych w Warszawie