Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Redakcja

Redaktor Naczelny / Editor in Chief

Jan Kanty Kulpa (Poland)

Redaktorzy Prowadzący / Managing Editors

Urszula Rychlik (Poland)
Katarzyna Fischer (Poland)

Redaktor Statystyczny / Statistical Editor

Andrzej Sokołowski (Poland)

Sekretarz Redakcji / Secretary of Editorial Office

 Joanna Chochół (Poland)

Redaktorzy Działów / Section Editors

 
Milena Dąbrowska            - hematologia / hematology  
Anna Raszeja Specht        - zaburzenia krzepnięcia / coagulation disorders  
Maciej Szmitkowski           - biochemia kliniczna / clinical biochemistry  
Joanna Niemiec                 - biologia molekularna / molecular biology  
Marta Faryna                      - endoktynologia / endocrinology  
Przemysław Tomasik         - pediatria / pediatrics  
Marta Wróblewska             - mikrobiologia / microbiology  
Dagna Bobilewicz              - płyny ustrojowe / urine and body fluid  
Przemysław Myjak             - parazytologia / parasitology  


Komitet Naukowy / Scientific Committee Khosrow Adeli (Canada) Adres Redakcji / Editorial Office
Vivian Barak (Israel)  
Aldona Dembińska-Kieć (Poland) Redakcja Diagnostyki Laboratoryjnej
Michael Duffy (Ireland)  
Wanda Dobroszycka (Poland) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Marek Dominiczak (UK) 31-231 Kraków, ul. Bociana 22, Poland
Waleria Hryniewicz (Poland) tel. +48 12 614 52 38
Jerzy Jakubowicz (Poland) e-mail: redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu 
Maria Jastrzębska (Poland) www.diagnostykalaboratoryjna.eu
Bogdan Kałużewski (Poland)  
Zygmunt Kopczyński (Poland)  
Anna Mertas (Poland)  
Raphael Molina (Spain) Wydawca, Kolportaż / Publisher, Subscription
Jerzy Naskalski (Poland)  
Gerard Nowacki (Poland) Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Gerhard Oremek (Germany) 31-231 Kraków, ul. Bociana 22, Poland
Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Poland) Tel./fax +48 12 614 52 38
Marek Paradowski (Poland) e-mail: info@diaglab.pl
Dariusz Sitkiewicz (Poland)  
Bogdan Solnica (Poland)  
Janusz Solski (Poland)  
Andrzej Szutowicz (Poland)  
Elizabeta Topic (Croatia)  
Ondray Topolcan (Czech Republic)  
Cezary Watała (Poland)  
Mieczysław Woźniak (Poland)