Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 3

339-344
Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej

Suggestions of changes in the laboratory diagnostics system
Henryk Owczarek, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

91-97
Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian

Laboratory diagnostics’ activities – definition analysis and modification postulates
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

211-217
Interes publiczny a uznanie zawodu diagnosty laboratoryjnego za zawód zaufania publicznego

Public interest versus recognition of a laboratory diagnostician as a profession of public trust
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek, Michał Waszkiewicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

77-86
Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego

Patient well-being in practicing a laboratory diagnostician profession
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

87-93
Problem zgody pacjenta na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej

Problem connected with the patient’s agreement to carry out laboratory diagnostics’ procedures and activities
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

219-227
Tajemnica zawodowa diagnosty laboratoryjnego

Professional secret of a laboratory diagnostician
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

229-236
Charakter publiczny kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Public character of National Council of Laboratory Diagnosticians’ competences
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

339-345
Doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych na tle innych zawodów medycznych

Professional training of laboratory diagnosticians against a background of other medical professions
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

461-465
Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 4

467-471
Diagnosta laboratoryjny w laboratorium – formy prawne nawiązania współpracy

Laboratory diagnostician in medical laboratory – legal forms of establishing partnership
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

53-57
Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Medical laboratory’s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company
Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska-Makulska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

59-63
Zadania organów samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych zadaniami publicznymi?

Can tasks of organs of laboratory diagnosticians’ selfgovernment be compared with public services?
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

153-158
Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

s it possibile to charge from insured patients for laboratory examinations that are being guaranteed benefits?
Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

247-251
Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia a wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego

Realization of tasks in the range of health promotion towards performance of a laboratory diagnostician profession
Dominik Olejniczak, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

411-417
Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Criminal liability for medical errors in laboratory diagnostics
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Aleksandra Czerw, Dominik Olejniczak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

419-424
Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego

Liability laboratory diagnostician
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

169-172
Porównanie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego w odniesieniu do przepisów prawnych odnoszących się do wybranych zawodów medycznych

Comparison of legal regulations concerning the issue of disciplinary responsibility of a laboratory diagnostician with reference to legal acts relating to chosen medical professions
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz, Tomasz Tatara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

145-148
Regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na tle przepisów regulujących wykonywanie innych zawodów medycznych. Propozycje zmian przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Legal regulations regarding laboratory diagnostician profession in the context of other medical professions regulations. Suggestions amend the laboratory diagnostics law
Mariola Kowalska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

113-116
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznego laboratorium diagnostycznego

The scope of compulsory insurance of civil liability of a medical diagnostic laboratory
Anna Augustynowicz, Iwona Wrześniewska-Wal, Dorota Cianciara Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

191-196
Rola diagnostyki laboratoryjnej w zdrowiu publicznym

The role of laboratory diagnostics in public health
Dorota Cianciara, Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

5-10
Analiza aktywności podmiotów leczniczych w zakresie outsourcingu wybranych rodzajów działalności podstawowej

Analysis the activity of medical entities in the field of outsourcing in selected types of basic activity
Mariola Wioletta Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Izabela Czerw Praca oryginalna • Original Article