Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)
2008 / 44 / 1
101-108
Inhibitory reduktazy HMG-CoA, mechanizmy działania oraz zastosowanie w terapii udaru niedokrwiennego mózgu

HMG-CoA reductase inhibitors, mechanisms of acting and role in the therapy of the ischemic stroke
Jacek Kurzepa, Anna Szczepańska-Szerej, Marta Stryjecka-Zimmer Praca poglądowa • Review Article