Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

299-302
Wysoka trwałość 25-hydroksy-witaminy D w próbkach surowicy przetrzymywanych w różnych warunkach podczas rutynowo wykonywanych pomiarów immunochemicznych

The high stability of 25-hydroxy-vitamin D in serum samples kept under different storage conditions during the routine measurement by immunochemical method
Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Tomasz Bednarczuk Praca oryginalna • Original Article