Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Zamawianie reklam

Zamówienie reklamy w roku 2018 - Diagnostyka Laboratoryjna - Kwartalnik
Wydawca: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Bociana 22, Kraków 31-231 | tel./fax.: 12 614 52 38


POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

UWAGA: Zamówienie jest dokumentem wiążącym. W razie rezygnacji z druku w trakcie trwania procesu wydawniczego Reklamodawca ponosi koszty druku zamówionej strony, jeśli etap procesu wyklucza wycofanie reklamy. W razie konieczności wydrukowania pustej strony Reklamodawca ponosi 50% kosztów druku.

Dodatkowe możliwości

  1. Wydrukowanie karty pocztowej z adresem i reklamą firmy, którą klient mógłby wysłać w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  2. Reprinty artykułów naukowych z poprzednich numerów "Diagnostyki Laboratoryjnej" opatrzonych reklamą firmy (produktu / sprzętu).
  3. Zamówienie reklamy uprawnia do publikowania tekstów przedstawiających Reklamodawcę oraz artykułów naukowych ze współpracujących z Reklamodawcą ośrodków.


(w sprawie reprintów obowiązują indywidualne ustalenia cenowe)

Proponujemy także umieszczenie reklamy na naszej stronie internetowej www.diaglab.pl

Kontakt: Joanna Chochół
tel./fax. 12 614 52 38
e-mail: info@diaglab.pl