Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Komunikaty

07.08.2018 r.

Zakończenie finasowania Nagród im. Profesora Jana Sznajda


Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.

Nagroda Specjalna im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej była fundowana od 2001 roku, natomiast Nagroda dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej od 2005 roku. Uhonorowano nimi łącznie 22 Laureatów – znanych i szanowanych w polskim środowisku medycyny laboratoryjnej osób. Wierzymy, że nagrody te odegrały istotną, pozytywną rolę w karierze zawodowej i naukowej Laureatów, jak i przyczyniły się do rozwoju medycyny laboratoryjnej w naszym kraju.

Zarząd
Fundacji Rozwoju
Diagnostyki Laboratoryjnej


14.07.2015 r.

IV Ogólnopolskie Forum Medyczne 2015
23-24 wrzesień 2015, Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu grupy DMP pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na konferencję pt. „ IV Ogólnopolskie Forum Medyczne –
W zgodzie z zarządzaniem w sektorze Healthcare”
, która odbędzie się 23-24 września w Poznaniu, w Hotelu IBB Andersia, pl. Andersa 3.

IV edycja to tym razem nie jeden, a dwa dni tematyczne, co daje nam aż 6 ścieżek oraz specjalnie przygotowane - w oparciu o sugestie i prośby personelu medycznego oraz kadry zarządzającej – eksperckie Warsztaty. Konferencja ta skierowana jest m. in. do Dyrektorów Szpitali, Kadry Zarządzającej Podmiotami Leczniczymi, Właścicieli Prywatnych Centrów Medycznych i Klinik Stomatologicznych, Zarządów Spółek Medycznych, Lekarzy, Pielęgniarzy oraz przedstawicieli administracji Placówek Medycznych.

Zapewniamy możliwość kontaktu z ponad 100 ekspertami wraz z konsultacjami, oraz udział w Medical Community Night, w trakcie którego przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Problematyka konferencji związana z szeroko pojmowaną działalnością służby zdrowia dot. m. in. zarządzania, informatyzacji, praw pacjenta czy też telemedycyny nowej generacji, niech będzie zachętą do skorzystania z tego zaproszenia.

Mamy nadzieję, że połączenie części merytorycznej wraz z przewidywanym spotkaniem towarzyskim sprawi, że „IV Ogólnopolskie Forum Medyczne – W zgodzie z zarządzaniem w sektorze Healthcare”, stanie się datą obowiązkową dla Państwa oraz personelu podmiotu leczniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Katarzyną Mech – Kierownikiem Działu Konferencji pod numer 506-378-561
lub na adres mailowy szkolenia@dmpgroup.pl

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony internetowej: www.dmpgroup.pl


5.03.2015 r.

W dniach  3 - 7 października 2015 r. w Zakopanem odbędzie się 42 międzynarodowy Kongres International Society of Oncology and BioMarkers (ISOBM) zatytułowany „Oncology in the Biomarker Era: Biology  Diagnostics  Therapy”.

ISOBM 3-7 październik 2015 r. Zakopane

4.03.2014 r.

„Nowoczesna Placówka Medyczna”
4–5 czerwca 2014, Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy MultiTrain mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego spotkania branżowego „Nowoczesna Placówka Medyczna”, które odbędzie się w Warszawie. Nie miejsce jednak, lecz uczestnicy i selektywnie dobrani wykładowcy będą stanowili o wartości tego wydarzenia.
Wydarzenie to dedykujemy szerokiemu gronu wyspecjalizowanej kadry medycznej i zarządczej placówek medycznych, które na co dzień borykają się z problemami organizacyjnymi,medycznymi, finansowymi oraz zarządczymi.
Medycyna jest intensywnie rozwijającą się dziedziną co wiąże się z koniecznością stałego uaktualniania wiedzy.
Tegoroczne spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z aktualnościami oraz problemami dotyczącymi diagnostyki oraz medycyny paliatywnej. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. nowe standardy leczenia, wsparcie systemu Ratownictwa Medycznego w Ochronie Zdrowia oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu medycznego,który jest nieodzowną częścią nowoczesnej placówki medycznej w XXI w.
Udział w tym wydarzeniu pozwoli na uzupełnienie posiadanej wiedzy związanej z elektryczną dokumentacją medyczną oraz efektywnym zarządzaniem finansami, co z pewnością okaże się pomocne w rozwiązywaniu codziennych problemów szpitali/placówek medycznych.
Nowoczesna Placówka Medyczna” obejmie szereg konferencji, konwentów tematycznych oraz targi sprzętu i technologii medycznych.
Poruszymy aktualne problemy polskiej służby zdrowia, oraz stworzymy niepowtarzalną możliwość poznania aktualnych trendów i niewątpliwych korzyści płynących z połączenia i wykorzystania nauki ,technologii oraz nowoczesnego sprzętu medycznego. Grono zaproszonych wykładowców stanowią wybitne autorytety, w większości konsultanci krajowi oraz prezesi towarzystw naukowych z różnych dziedzin medycyny. Nasi wystawcy to przedstawiciele najwyższej rangi Uniwersytetów Medycznych, prestiżowe wydawnictwa branżowe, Instytucje i  Stowarzyszenia Naukowe oraz rekomendowani producenci aparatury i sprzętu medycznego.
Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu i dyskusja z ekspertami okażą się przydatne w podejmowaniu trudnych decyzji w codziennej pracy
z pacjentami, a także będą stanowić inspirację do formułowania nowych tematów prac naukowych, oraz do rozwijania usług w polskiej Ochronie Zdrowia.

Link do strony wydarzenia >> http://www.multiexpo.pl/targi-medyczne

Poprzednia Edycja >> http://multiexpo.pl/npm-2013

Kontakt:

Maciej Krajewski
Koordynator Projektu
tel:  +48 535 304 305
fax: +48 22 244 25 37
e-mail: maciej.krajewski@multiexpo.pl

Maria Moskała
Koordynator ds. promocji
tel.  +48 664 059 244
fax: +48 22 244 25 37
e-mail: maria.moskala@multitrain.pl

Ewa Majorowska
Koordynator ds. programu merytorycznego
tel.  +48 22  498 03 48
fax: +48 22 244 25 37
e-mail:  ewa.majorowska@multitrain.pl


1.10.2013 r.

Dla przypomnienia zamieszczamy regulamin powoływania i działalności sekcji w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Regulamin powoływania i działalności sekcji w Polskim Towarzystwie
Diagnostyki Laboratoryjnej


08.07.2013 r.
W dniach 15-18 września 2013 odbędzie się w Warszawie XVIII zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

www.xviiizjazdptdl.pl
streszczenia materiałów zjazdowych


12.06.2013 r.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani dr n. med. Grażyny Galickiej-Latała. Będzie nam ogromnie brakować Jej życzliwej pomocy, chęci dzielenia się wiedzą, entuzjazmu, pogodnego uśmiechu.

wspomnienie


15.04.2013 r.
Szanowni Państwo,

Mając na względzie zgłaszane zapytania odnośnie działań podejmowanych w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004.43.408 z póź. zm.) przedstawiam stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 września 2012.  Jestem przekonany, że przyczyni się to do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w powyższej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa
Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Diagnostyki laboratoryjnej

Stanowisko Nr 6-KRDL/III/2012